Een absoluut gegeven is het, dat het leven voor ieder levend wezen een keer zal eindigen. Maar hoe je dat doet en in welke vorm je afscheid neemt van nabestaanden is voor ieder mens volledig persoonlijk. Het doel is vaak het bieden van steun en houvast aan de nabestaanden. Met wellicht een reflectie van wie je was als persoon. Niet te vergeten zijn de heilige rituelen en handelingen die een belangrijke rol hebben bij het afscheid nemen binnen de Katholieke uitvaart. In de bezieling van de heilige rituelen kan God worden ervaren. Hetgeen als helend kan worden ervaren. 

Voor het sterven is er een ritueel: ziekenzalving. Het heilige ritueel voor de stervende. Vroeger was dit een ritueel alleen tussen de priester en de stervende onderling. Omdat er veel is veranderd, kan er ook voor gekozen worden om familieleden hierbij aanwezig te laten zien.

De Katholieke uitvaart

Vaak wordt bij de katholieke uitvaart het leven van de overledene besproken, tevens wordt er gebeden met de nabestaanden. Er worden liederen gezongen en er wordt om vergeving gevraagd. Bij de Katholieke uitvaart is er vaak een priester of pastoor aanwezig. Binnen de rituelen spelen wijwater en bidprenten een rol. Ook zijn er brandende kaarsen die naast de kist staan en wordt er muziek gespeeld, het kruis, bloemen, wierook en luidende kerklokken zijn tevens onontbeerlijk binnen de katholieke uitvaart. Hoe de vaste invulling van de mis zal zijn, is verder altijd persoonlijk en afhankelijk van de wensen van de overledene of de familieleden. De rituelen kunnen een helend effect hebben op de overledene in het hiernamaals. Tevens helpen deze religieuze rituelen de nabestaanden ook om afscheid te nemen. Deze overgangsriten zijn belangrijk, juist in zulke omstandigheden bieden ze houvast en vertrouwen in God. 

De priester zegent het graf en spreekt de volgende woorden uit: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Hiermee wordt bedoeld dat de mens is gemaakt van stof. God blies Adam zijn levensadem en het zielenlicht in. Ook zal de ziel herrijzen, zoals in de profetieën geschreven staat. Het wonder van de opstanding van de gestorvenen zal geschieden. Het zielenlicht keert terug naar de troon van God. Het stof is vergankelijk, maar het licht van de ziel is onvergankelijk. 

Tevens wordt de overledene herdacht op 2 november, deze dag heet Allerzielen. De begraafplaats van de overledenen worden schoongemaakt en versierd door familieleden en of vrienden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *